HOMEOPATI


Homeopatin grundades av den tyske läkaren Samuel Hahnemann (1755-1843). Ordet "homeopati" kommer från grekiskans homoios ("lika eller liknande") och pathos ("lidande"). Vad det i praktiken innebär är att en människa som är sjuk och har ett antal symptom kan bli botad av en medicin som hos en frisk människa framkallar liknande symptom. Denna princip kallas "liknande bör botas med liknande". Homeopatin strävar efter att ge kroppen den rätta impulsen för att den ska kunna läka sig själv och uppnå balans på både fysisk, emotionell och mental nivå.

Ämnena som ingår i homeopatiska läkemedel är hämtade från växt-, mineral- och djurriket. Läkemedlen är därför inte vanebildande och för inte med sig några skadliga biverkningar.

INDIVIDUELL SJUKDOMSBEHANDLING

Inom den klassiska homeopatin behandlas varje patientfall individuellt. Med det menas att all sjukdom betraktas som en individuell upplevelse. Som exempel kan vi föreställa oss en patientgrupp med samma diagnostiserade åkomma t.ex. migrän. Sannolikheten att flera patienter skulle ordineras samma medicin är väldigt liten med tanke på att migrän både upplevs och visar sig på olika sätt hos varje individ. Därefter väljer homeopaten det mest passande läkemedlet.

HUR VERKAR HOMEOPATISKA LÄKEMEDEL?

Om man ser sjukdom som en begränsning av människans möjligheter att tillfriskna kan man med ett homeopatikum stimulera kroppens egna läkningsresurser till den grad att sjukdomen övervinns.


VERKNINGSOMRÅDEN

Här vill jag citera Dr. Hamish Boyd ur "Homeopatisk medicin - en introduktion". "Det finns nästan inget fall där ett homeopatiskt medel inte har något värde. Den homeopatiska läkaren säger sällan - om ens aldrig - till sin patient: Jag kan inte göra mer för Dig."EXEMPEL PÅ SJUKDOMAR DÄR HOMEOPATIN KAN VARA TILL STOR HJÄLP

Första hjälpen och skador, akuta infektioner och respirationssjukdomar, influensa, lunginflammation, astma, mag- och tarmsjukdomar, reumatism och artrit, huvudvärk, hudåkommor, urinvägssjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar, psykosomatiska sjukdomar och ångesttillstånd m.m.