PT / TRÄNINGSRÅD

Varje människa är unik och inte någon annan lik.

Engagemang - Glädje - Personlighet - Samarbete - Vilja - Balans


MED DIG I FOKUS

Vi utgår ifrån Dig och Dina förutsättningar och skapar en behandlingsplan för att just Du ska kunna uppnå Dina mål för en hanterbar och hållbar livsstil. Kroppen är det viktigaste vi har och den måste vi vara rädda om. Vi brinner för helheten och arbetar utifrån många olika perspektiv av friskvård för att främja alla delar, kropp, knopp och livssituation. Allt hänger ihop och påverkar varandra. Det gäller att beakta detta för att hitta balansen.


BEHOVSANALYS

Beroende på behov så är följande delar exempel på vad som kan ingå i arbetet: Hälsoanalys, hälso/livscoaching, kostrådgivning, träning, rehab, rörelsetest & undersökning, hållningsanalys. Vi fokuserar på vikten av personligt engagemang och utvärdering samt utveckling av individuell planläggning för varje enskild individ.


VI LYCKAS TILLSAMMANS

Genom att börja hos den enskilde individen anser vi att det kommer att generera till ett bättre välmående, mindre upplevd stress, mindre upplevd kroppslig smärta, mer energi och glädje i livet. Vi finns till som ett verktyg men det är du som måste vara villig att göra jobbet. Tillsammans hjälps vi åt för att skapa bättre förutsättningar för en bättre, hållbar och balanserad livsstil.